Hallitus 2019

Hallituksen jäsenet, jäsenten tehtävät ja työnjako vuodelle 2019

Puheenjohtaja: Timo Vento

Varapuheenjohtaja: Risto Tani

Sihteeri: Janne Sokka

Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja: Marko Patrakka

Hallituksen jäsenet:

Mauri Orava

Jan Niemelä

Juha Pakka