Hallitus 2024

Hallituksen jäsenet, jäsenten tehtävät ja työnjako vuodelle 2024

Puheenjohtaja: Timo Vento

Varapuheenjohtaja: Mauri Orava

Sihteeri: Janne Tirkkonen

Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja: Marko Patrakka

Hallituksen jäsenet:

Jan Niemelä

Juha Pakka

Pasi Taavitsainen

Juha-Mattila Kaitila