Hallitus 2018

Hallituksen jäsenet, jäsenten tehtävät ja työnjako vuodelle 2018

Puheenjohtaja: Timo Vento

Varapuheenjohtaja: Risto Tani

Rahastonhoitaja: Marko Patrakka

Sihteeri: Janne Sokka

Hallituksen jäsenet:

Mauri Orava

Jan Niemelä

Juha Pakka