Iitin asehistoriallinen Yhdistys Ry:n palkitsemis- ja aktiivisesta toiminnasta muistamisen säännöt.

Iitin asehistoriallinen Yhdistys Ry:n palkitsemis- ja aktiivisesta toiminnasta muistamisen säännöt.

Myönnettävät mitaliluokat ovat luokitellut seuraavasti:

  • Ansioristi (ei luokkaa) -> Kaikkien ansioristien luokka osoitetaan ristin päällikkeenä olevan yhdistyksen tunnuksen kulloistakin astetta vastaavalla värillä: pronssi/hopea/kulta. Huom: Ansioristit: Luokaton, Kultainen ja Kultainen nauhan kera, tai luokallisena, voidaan myöntää myös Iitin asehistorialliseen yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle, tai toiselle yh­distykselle.
  • Pronssinen Ansioristi ( 4. luokka ar4)
  • Hopeinen Ansioristi (3. luokka ar3)
  • Kultainen Ansioristi (2. luokka ar2)
  • Kultainen Ansioristi nauhan kera (1.luokka ar1) -> Luokka osoitetaan muista Ansioris­teistä poikkeavasti lisäksi merkkinauhan poikki kulkevalla kullan värisellä nauhalla, leveydeltään 8 mm.

Lisäksi palkitsemisjärjestelmässä on mukana myös:

  • Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen standaari.

Muita määräyksiä:

Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen ansioristeistä kannetaan vain korkeinta myönnettyä

Ansioristin mukana annetaan Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen puheenjohtajan ja mitali­toimikunnan puheenjohtajan allekirjoittama myöntökirja. Myöntökirjan malli on näiden sääntöjen liitteenä.

Iitin Asehistoriallinen Yhdistys pitää luetteloa myönnetyistä Ansioristeistä ja ristit numeroi­daan myöntämisjärjestyksen mukaan luokittain.

10§

Aloitteen ansioristin myöntämisestä tekee Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen hallitus mita­litoimikunnan esityksestä.

img_0002

Iitin Asehistoriallinen Yhdistys Ry:n standaari ja sitä koskevat määräykset

Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen standaari on kolmikielekkeinen ja pohjaltaan punainen. Standaaria reunustavat 3 cm leveät mustat raidat. Standaarin keskellä on painettuna Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen tunnus. Standaarin jalustaan kiinnitetään hopeinen laatta, johon kaiverretaan numero, saajan nimi, saantipäivämäärä, sekä Iitin Asehistoriallinen Yhdistys Ry.

Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen standaari annetaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä henkilölle, tai yhteisölle seuraavilla myöntöperusteilla. (Perusteiksi riittävät johonkin seu­raavista luokista täyttyvät ansiot, kaikkien kolmen (3) kohdan ei tarvitse täyttyä):

  • Henkilö tai yhteisö on erityisen ansiokkaasti toiminut Iitin Asehistoriallisen Yhdistyk­sen ja on erityisen merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoituspe­rien toteutumista.
  • Henkilö on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen luottamustehtävissä.
  • Standaari voidaan myöntää myös Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen jäsenelle hä­nen huomattavana merkkipäivänään.

Sama henkilö tai yhteisö voi saada vain yhden Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen standaa­rin.

Standaari tulee luovuttaa juhlallisessa tilaisuudessa.

Standaarien saajista pidetään kirjaa Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen hallituksen toi­mesta.

Standaaria seuraa luovutettaessa asianomainen numeroitu myöntökirja

Standaarin säännöt vahvistaa Iitin Asehistoriallisen Yhdistyksen kokous hallituksen esityk­sestä

Huom: Standaari nro 1 jää Iitin Asehistoriallinen Yhdistys Ry:n haltuun

img_0003

 

(Nämä säännöt on hyväksytty Iitin Asehistoriallinen Yhdistys Ry:n kokouksessa 16.3.2000, kirjoitettu sähköiseen muotoon asiasisällöt samana pitäen 22.9.2016, Sihteeri: Sokka)